Dr. Soós Gábor

Egyetemi tanulmányaimat Budapesten, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végezte. A diploma megszerzése után az Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáján helyezkedtem el rezidensként, gyermekfogászat szakirányon. Az első szakvizsgát követően a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Szájsebészeti Osztályán folytattam pályámat, ahol dento-alveoláris sebész szakvizsgát tettem. Fontos számomra, hogy a pácienseimet bevonjam a kezelések menetébe, hangsúlyt fektetve arra, hogy minden lépést megbeszéljünk és nyugodt körülmények között történjenek a szükséges beavatkozások.

Bejelentkezés